Építésjog

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI – ÉS TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FŐ JOGSZABÁLYOK

Korábban már említettük, hogy a szakértők adott beruházásokon történő kötelező alkalmazását építésjogi jogszabályok írják elő, különösen a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr munkája kötelező a legtöbb – előírt paraméterű – építkezés esetén. Emellett feltétlenül fontos a jogszabályok ismerete többek között a terveztetés, az engedélyeztetés és a jótállások (garanciák) szempontjából is.

Az egyik legjelentősebb építési jogszabály az építési kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, melyben többek között megtalálható a használatbavételi engedély kérelméhez szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat tartalmára vonatkozó 14. § is. Ezt a jogszabályt megtalálja ide kattintva. (hatályos 2014. július 1-től)

A mérnöki szolgáltatásainkhoz kapcsolódó legfontosabb építésjogi jogszabályok felsorolását a következőkben találja.

Kérésre e-mailen ingyenesen elküldjük bármelyik felsorolt építési jogszabály komplett hatályos (aktuális) szövegét.

(Utolsó frissítés: 2014. július 31.)

 

TARTALOM:

  • építészeti kivitelezés, építőanyagok, jótállás
  • szakmagyakorlási jogosultságok
  • hatósági eljárások, tervezés
  • energetikai tanúsítvány előírásainak jogszabálya

 

ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉS, ÉPÍTŐANYAGOK, JÓTÁLLÁS

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Utolsó módosítás: 2011. évi LXXVII. tv. (Kihirdetve: 2011.06.28.)

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
Utolsó módosítás: 160/2014. (VI. 30.) Korm. rend. szerintHatályosság kezdete: 2014. július 1.

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Hatályosság kezdete: 2014. április 9.

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet.
Utolsó módosítás: 2014. március 15.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet.
Az utolsó módosítás óta hatályos: 2010. január 1-től

 

SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGOK

Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Utolsó módosítás: 2014. július 1.

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet 2014. január 1-től hatályon kívül helyezték. Alkalmazására a 2006/213 (VII.11.) rendelet 47. § (3)-(11) bekezdését kell figyelembe venni.

 

HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, TERVEZÉS

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
Utolsó módosítás: 2014. március 15.

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
 ellenőrzésről szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. június 5. – 2014. december 30.

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
 ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletAz építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
Mindhárom előző rendeletet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 75. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 74. §-át.

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
Utolsó módosítás: 2013. április 5.

 

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELŐÍRÁSAIRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLY

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Utolsó módosítás: 2014. január 1.

(Ezen építésjogi oldalunk utolsó frissítése: 2014. július 31.)

Kapcsolatfelvétel – díjmentes tájékoztatás – árajánlat kérés